PERSBERICHT: Publicatie Zwart Manifest, manifest ter bestrijding van institutioneel anti-zwart racisme en ter bevordering van Zwarte emancipatie in Nederland

Delen? Kies Je Platform!

Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. Het zijn woorden die iedere Nederlander de garantie moeten bieden op een gelijkwaardig bestaan. De realiteit is anders.

Institutioneel racisme in Nederland vindt plaats in alle segmenten van onze samenleving, o.a. in het onderwijs, op de woningmarkt, in de zorg, in de media en in de opvoeding. Zwarte LHBTQIA+ personen hebben zowel met anti-zwart racisme als met queer-haat te maken. Zwarte kinderen en jongeren kampen met trauma’s die ze al op jonge leeftijd opdoen.

Met het Zwart Manifest willen wij institutioneel anti-zwart racisme bestrijden en Zwarte emancipatie bevorderen. We streven naar een radicale, concrete en consistente positieverbetering van de Zwarte gemeenschap en een toekomst zonder het systematisch uitsluiten, marginaliseren, criminaliseren en discrimineren van Zwarte mensen in Nederland. Ook andere gemarginaliseerde groepen die te kampen hebben met institutioneel racisme hebben baat bij onze strijd tegen anti-zwart racisme.

Het manifest moet overheden, instellingen, bedrijven, politieke partijen, beleidsmakers, instanties en maatschappelijke organisaties tot actie bewegen. Het manifest omvat de vereisten en daaraan gekoppelde adviezen voor het effectief aanpakken van anti-zwart racisme in verschillende sectoren. Het is zowel op nationaal als op lokaal niveau een leidraad voor gemeenschappen, instituten en beleidsmakers.

“Wij eisen dat we niet langer beoordeeld of achtergesteld worden op basis van onze afkomst, huidskleur en andere uiterlijke kenmerken. Wij eisen met dit manifest eigenaarschap in het bepalen van ons lot en dat van onze gemeenschap. Wij geloven dat Zwarte mensen pas vrij zullen zijn wanneer wijzelf onze bestemming bepalen.”

Het Zwart Manifest behandelt de twaalf voornaamste maatschappelijke domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden. Elk gebied bevat doelen, concrete actiepunten en mogelijke partners.

De samenwerkende partners die een structurele bijdrage leveren om het Zwart Manifest geïmplementeerd te krijgen en zich met de uitvoering bezighouden bestaan uit Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), The Black Archives/New Urban Collective (TBA/NUC), IZI Solutions, Controle Alt Delete, Stichting We Promise, Stichting IXL Sickle Cell Awareness en Zetje In, Black Queer & Trans Resistance NL (BQTR), dit groeit met de dag.

Het Zwart Manifest staat vanaf vandaag 11 maart 2021 online en wordt officieel op donderdag 25 maart 2021 gepubliceerd via www.zwartmanifest.nl. Het manifest wordt in de loop naar de verkiezingen overhandigd aan diverse politici en beleidsmakers.