Samenwerkende partners

De samenwerkende partners die een structurele bijdrage leveren om het Zwart Manifest geïmplementeerd te krijgen en zich met de uitvoering bezighouden bestaan uit Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), The Black Archives/New Urban Collective (TBA/NUC), IZI Solutions, Controle Alt Delete, Stichting We Promise, Stichting IXL Sickle Cell Awareness en Zetje In, Black Queer & Trans Resistance NL (BQTR) en uitbreidende met de dag.

De samenwerkingspartners worden bij hun werkzaamheden ondersteund door Zwarte organisaties, experts en (ervarings)deskundigen uit de Zwarte gemeenschap. De samenwerkingspartners werken verder samen met iedereen en alle organisaties die het Zwart Manifest onderschrijven en radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid nastreven.

Stichting Nederland Wordt Beter

Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Wij zijn van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders.

Maak kennis met ons

The Black Archives

The Black Archives is een historisch archief en cultureel centrum waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit Zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective.

Maak kennis met ons

Controle Alt Delete

Controle Alt Delete is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft dat wetshandhavers alle mensen in Nederland gelijk behandelen. Tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld.

Maak kennis met ons

IZI Solutions

IZI Solutions (IZI) is  een sociaal innovatiebureau dat oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij door middel van bewustwording, organisatieadvies en beleidsbeïnvloeding.

Maak kennis met ons

Stichting IXL

Stichting IXL ( I excel, ik excelleer) Sickle Cell Awareness is in 2015 opgericht. In Nederland zijn er zo’n 2000 patiënten en 60.000 dragers van sikkelcelziekte. Met onze projecten ondersteunen we deze patiënten en hun omgeving en zorgen we dat er meer bekendheid komt voor deze ziekte.

Maak kennis met ons

Zetje In

Zetje In is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan na het succes van het gelijknamige burgerinitiatief. In het burgerinitiatief stelden we dat racisme en discriminatie verplichte thema’s zouden moeten worden in de lesstof van het primair en voortgezet onderwijs.

Maak kennis met ons

Black Queer & Trans Resistance

Black Queer & Trans Resistance Netherlands is een gemeenschap en een groep activisten die racisme, trans- en homofobie tegengaat door middel van protestmarsen, intergenerationele bijeenkomsten en verslaglegging.

Maak kennis met ons

Stichting We Promise

We Promise is een stichting die actief strijdt tegen racisme, discriminatie en onrecht. We Promise is opgericht door Merve Kaçmis en Marisella de Cuba.

Maak kennis met ons