Inleiding

Nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen (Afro-Nederlanders) ondergaan tot op heden de gevolgen van het slavernijverleden. Om recht te doen aan de ernst van de slavernij en de nog altijd voelbare gevolgen, is dringend nazorg nodig. Ongedaan maken van de geschiedenis kan niet. Wel kan de achterstand die Zwarte mensen hebben opgelopen door de gruwelen van de slavernij, enigszins worden gecorrigeerd door onderstaand nazorgpakket.

Algemeen

A.1> Nederland moet alle schulden kwijtschelden van landen waarmee een (neo-)koloniale betrekking is (geweest).

A.2> Standbeelden, straatnamen en andere verheerlijking van personen die misdaden hebben begaan tijdens de slavernij en ons koloniale verleden worden verwijderd uit het straatbeeld.

A.3> Nederland erkent dat de werkelijke afschaffing van de slavernij pas in 1873 heeft plaatsgevonden.

A.4> 150 jaar na de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij, op de vooravond van de herdenking op 1 juli 2023, moet Nederland formele excuses aanbieden voor de Nederlandse rol in de slavernij.

A.5> 1 juli wordt een nationale vrije dag.

A.6> Wij eisen een generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers met een geboortedatum voor 25 november 1975. Zij zijn voor de Surinaamse onafhankelijkheid geboren en hebben dus recht op het Nederlandse Staatsburgerschap. Het historische onrecht tegen Suriname en de Surinaamse gemeenschap verplicht Nederland verantwoordelijkheid te nemen voor de nazaten van tot slaaf gemaakten, die in Nederland zijn e/o die een betere positie op de arbeidsmarkt, een studie of gezinshereniging in Nederland nastreven.

Financiering

F.1> De overheid moet zorgdragen voor een structurele financiering van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) zoals bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het NiNsee moet een volwaardig kenniscentrum kunnen zijn dat kennis verzamelt, beheert en ontwikkelt over de geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale verleden.

F.2> De (weder)opbouw van de infrastructuur, de economie, het onderwijs, de zorg en welzijn en de onafhankelijkheid in Caribisch Nederland wordt mogelijk gemaakt zonder wurgcontracten. De invulling van deze opbouw dient plaats te vinden naar eigen inzicht van Caribisch Nederland.

F.3> Nakomelingen van tot slaaf gemaakten mogen kosteloos hun achternaam veranderen en DNA-onderzoek laten doen naar hun Afrikaanse oorsprong.

Onderzoek

O.1> Er komt onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden, kolonialisme en institutioneel racisme, onder leiding van Zwarte deskundigen en Zwarte instituten.

O.2> Er komt onafhankelijk onderzoek naar de rol van de overheid en de monarchie in het slavernijverleden van Nederland.

Educatie

E.1> Een als volledige erkenning van de slavernijgeschiedenis van Nederland op te richten Nationaal Slavernijmuseum, moet bijdragen aan de bewustwording van Nederlanders.

E.2> Een educatief traject moet voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen de toetreding en de positie op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren.

E.3> De Gouden Koets met de koloniale afbeeldingen gaat -met context- naar het museum.

E.4> De overheid faciliteert en ondersteunt Zwarte organisaties die zich richten op de sociaal-maatschappelijke positieverbetering van nazaten van tot tot slaaf gemaakte mensen.

E.5> De overheid dient te voorzien in culturele centra, andere ruimtes en middelen om door middel van diverse activiteiten op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur de samenhang en het welzijn van de Zwarte gemeenschap te versterken.