Inleiding

Media informeren de samenleving en hebben daardoor een grote verantwoordelijkheid. Wat we zien, horen en lezen heeft invloed op ons wereldbeeld. Zonder een diverse en inclusieve weerspiegeling van de samenleving, wordt een eenzijdig beeld gepresenteerd.
In de Nederlandse Mediawet (2008) ligt verankerd dat mediadiensten op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geven en de pluriformiteit weerspiegelen. Ook is een gedragscode opgenomen, met aandacht voor procedures van meldingen en vermoedens over misstanden.
Maar in de realiteit zijn mediabedrijven voornamelijk wit en is er geen veilige organisatiecultuur waarin men zich durft uit te spreken tegen racisme of andere vormen van discriminatie op de werkvloer.
Het Zwart Manifest pleit voor de bestrijding van anti-zwart racisme in de mediawereld, in zowel wat wordt gepubliceerd en uitgezonden als in de organisatiestructuur van de mediabedrijven.

Organisatie

O.1> Mediaorganisaties dienen een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving te zijn; zowel voor besturen als redacties, gasten en presentatoren, directies en ondersteunende diensten.

O.2> De inkomensongelijkheid tussen witte en Zwarte mensen in de media moet gecorrigeerd worden.

O.3> Racisme is geen mening en mediaorganisaties mogen niet objectief of ‘neutraal’ zijn wanneer het op racisme aankomt. Mediaorganisaties dienen stelling te nemen tegen racisme en dat ook te benoemen in hun producties.

O.4> Er moet een mediaprotocol komen voor de aanpak en bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer en in producties, inclusief een veiligheidsclausule voor medewerkers zodat zij zich zonder nadelige gevolgen kunnen uitspreken tegen racisme en discriminatie.

O.5> Er moet door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan worden naar institutioneel racisme en discriminatie op redacties.

O.6> Omroepen en mediaorganisaties moeten in samenwerking met deskundigen uit de Zwarte gemeenschap, op landelijk en regionaal niveau, een effectief inclusie-beleid creëren.

O.7> Omroepen en organisaties moeten trainingen en workshops laten ontwikkelen en implementeren door Zwarte deskundigen, voor het creëren van meer bewustzijn en diversiteit in de media en om mediamedewerkers te ondersteunen in de omgang met anti-zwart racisme.

Producties

P.1> Media moeten een veelheid aan perspectieven representeren, waarbij duidelijk wordt dat een wit perspectief niet gelijk staat aan neutraliteit.

P.2> Stereotypering door de media moet bestreden worden.

P.3> Er moet onderzoek worden gedaan naar diversiteit en stereotyperingen van Zwarte mensen in de media. Dit onderzoek moet geleid worden door Zwarte deskundigen.

P.4> Er moet een betere representatie zijn in de media: meer Zwarte presentatoren, presentatoren van kleur en presentatoren uit gemarginaliseerde groepen, meer niet-witte experts, woordvoerders, columnisten en verslaggevers in mediaproducties.

P.5> Er moet zendtijd komen in de regionale programmering voor nieuws en achtergronden over en uit het Caribische deel van het Koninkrijk. Op de eilanden moet betere toegang tot publieke omroep voorzieningen komen. Het is de taak van de overheid om de nieuwsvoorziening in die landen en bijzondere gemeenten te financieren.