Wij zijn solidair

De strijd tegen anti-zwart racisme en voor Zwarte emancipatie blijft onvoltooid, zolang andere gemeenschappen gebukt gaan onder geschiedvervalsing, discriminatie, uitsluiting, de gevolgen van kolonialisme en slavernij en andere vormen van onrechtvaardigheid. Bij het beëindigen van het ongekend onrecht van anti-zwart racisme dat Zwarte mensen ondervinden als nalatenschap van ons koloniale en slavernijverleden, maakt Nederland en de wereld een stuk mooier, maar ons werk zal onaf zijn zolang andere gemeenschappen soortgelijk onrecht of andere vorm van onrecht wordt aangedaan.

Wij zullen ten alle tijden achter en naast alle individuen of groepen staan die net als ons voor hun vrijheid vechten, met onrecht te maken hebben e/o ermee te maken krijgen in de samenleving. Waar onze bondgenoten de geschiedenis aan hun kant hebben zullen zij ons aan hun kant hebben. Wij zullen ons gedragen als bondgenoten die ondersteunen en een platform aanbieden waarvoor wij nodig zijn.

Van onze bondgenoten eisen wij te alle tijde inspanningen en bijdragen om anti-zwart racisme uit hun gemeenschap te verbannen.