Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. Het zijn woorden die iedere Nederlander de garantie moet bieden op een gelijkwaardig bestaan. De realiteit is anders. In Nederland is sprake van een geracialiseerde orde. Het is onaanvaardbaar en onhoudbaar dat in deze samenleving ongelijkheid en onrechtvaardigheid op basis van ‘ras’ aan de orde van de dag zijn.

#BlackLivesMatter Nederland

Generaties lang wordt er een vuist gemaakt tegen anti-zwart racisme en het bevorderen van Zwarte emancipatie. Op 1 juni 2020 vond in Amsterdam de grootste demonstratie plaats tegen anti-zwart racisme in de Nederlandse geschiedenis. Ruim 15.000 mensen lieten hun stem horen tegen anti-zwart racisme. In de daarop volgende dagen en weken gingen er meer dan 50.000 mensen de straat op in alle provincies van Nederland.

Het Zwart Manifest

Dit manifest is het initiatief van individuen en organisaties die anti-zwart racisme tegengaan en zo Zwarte emancipatie bevorderen. Dit Zwart Manifest is er om enerzijds eindverantwoordelijkheden een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om punten te agenderen en monitoren.

Totstandkoming

De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten in het hele land van onder andere het collectief De Zwarte Jacobines, in interviews met Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroepen. Naar voren komen twaalf domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden:

Domeinen

Elk domein formuleert actiepunten en aanbevelingen voor politici, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en eindverantwoordelijken van organisaties die een rol vervullen binnen het domein. Daarnaast vormen drie pijlers het fundament van dit manifest:

  1. Dekolonisatie
    Het wegnemen van obstakels en uitsluitingsmechanismen voor Zwarte Nederlanders binnen publieke en private organisaties in de samenleving.
  2. Representatie
    De meerstemmige aanwezigheid van Zwarte Nederlanders in de top van publieke en private organisaties, waarbij diverse perspectieven geïntegreerd worden bij het tot stand komen, uitvoeren en controleren van het beleid.
  3. Gelijkwaardigheid
    Gelijke kansen voor Zwarte mensen om deel te nemen in alle maatschappelijke sectoren.

Resultaat Zwart Manifest

Positieverbetering op sociaal cultureel en -economisch niveau van Zwarte mensen.

Samenwerking en solidariteit

Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om anti-racistisch te zijn. Het ontmantelen van institutioneel racisme, de erfenis van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden, is een collectieve plicht. De opstellers van het Zwart Manifest zullen te allen tijde alle individuen en groepen steunen die net als wij voor hun vrijheid vechten of met onrecht te maken hebben. Wij zullen te allen tijde achter en naast alle individuen of groepen staan die net als ons voor hun vrijheid vechten, met onrecht te maken hebben en/of ermee te maken krijgen in de samenleving. Neem contact met ons op als je samen wilt werken.

Contact